lunes, 27 de febrero de 2012

Lista de verbos irregulares:Infinitivo             Presente                  Imperfecto              Participio                   Español

å bite                   biter                         be                            bitt                               morder

å bli                      blir                           ble                           blitt                           quedarse, aux. futuro

å brekke              brekker                   brakk                       brukket                      romper

å bryte                  bryter                      brøt                          brutt                            romper

å dra                    drar                         drog                         dratt                              irse

å drikke               drikker                    drakk                       drukket                       beber

å finne                 finner                        fannt                        funnet                        encontrar

å fly                      flyr                            fløy                           fløyet                             volar

å fryse                  fryser                       frøs                          frosset                        congelar

å få                       får                           fikk                            fått                               recibir

å gi                       gir                           gav                           gitt                                   dar

å gjøre                  gjør                         gjorde                      gjort                                hacer

å gråte                 gråter                      gråt                           grått                               llorar

å gå                      går                          gikk                           gått                             ir / andar

å ha                      har                           hadde                       hatt                                tener

å henge                henger                    hang                         hengt                            colgar

å hjelpe                hjelper                     hjalp                          hjulpet                          ayudar

å komme             kommer                  kom                           kommet                        venir

å kunne                kan                          kunne                        kunnet                           poder

å le                       ler                            lo                                ledd                                reir

å legge                legger                      la                                lagt                            acostarse

å lide                    lider                         led                              lidd                               sufrir

å ligge                  ligger                      lå                                 ligget                       estar acostado

å løpe                   løper                       løp                               løpt                              correr

å måtte                 må                          måtte                          måttet                           deber

å nyte                   nyter                       nøt                                nytt                              disfrutar

å overdrive          overdriver              overdrev                      overdrevet                 exagerar

å planlegge         planlegger             planla                           planlagt                       planear

å se                      ser                         så                                 sett                                 ver

å selge                 selger                    solgte                           solgt                             vender

å sette                  setter                     satte                             satt                              sentarse

å si                       sier                         sa                                 sagt                               decir

å sitte                   sitter                       satt                               sittet                          estar sentado

å skjelve              skjelver                   skjolv                            skjelvet                          temblar

å skjære              skjærer                   skar                              skåret                            cortar

å skrive               skriver                     skrev                            skrevet                          escribir

å skulle                skal                         skulle                            skullet                    poder, aux. futuro

å slå                     slår                          slo                                slått                               pegar

å sove                  sover                      sov                               sovet                            dormir

å springe             springer                 sprang                          sprunget                        correr

å spørre              spør                         spurte                           spurt                           preguntar

å stjele                stjeler                      stjal                                stjålet                            robar

å stå                    står                          stod                               stått                          estar de pie

å synes               syn(e)s                    syntes                            syn(e)s                         opinar

å synge              synger                      sang                              sunget                           cantar

å ta                      tar                            tok                                 tatt                            coger / tomar

å treffe                treffer                       traff                                truffet                          encontrar

å trenge              trenger                     trenkte                           trengt                           necesitar

å ville                   vil                             ville                                 villet                          querer (modal)

å vinne                vinner                       vant                                vunnet                           ganar

å vite                   vet                            visste                             vist                                saber

å være                er                              var                                  vært                             ser / estar

Números ordinales.


  1. Første

  2. Andre

  3. Tredje

  4. Fjerde

  5. Femte

  6. Sjette

  7. Sjuende (syvende)

  8. Åttende

  9. Niende

10. Tiende

11. Ellevte

12. Tolvte

13. Trettende

14. Fjortende

15. Femtende

16. Sekstende

17. Syttende

18. Attende

19. Nittende

20. Tjuende 

21. Tjueførste 

22. Tjueandre

23. Tjuetredje

24. Tjuefjerde

25. Tjuefemte

26. Tjuesjette

27. Tjuesjuende

28. Tjueåttende

29. Tjueniende

30. Trettiende 

domingo, 26 de febrero de 2012

Film Noruego kill buljoEl compromiso de café Jompa Tormann termina fatalmente. La sencilla y clara Sami tóxica es brutalmente derribada. Todos los invitados, entre ellos los de la banda Banana puertos Airlines en la línea de fuego y muere. Los sami y misóginas policía Sid Wisloff puesto sobre el caso. Junto con su colega y la forma de Unni Sami Asistente Mathilassi Peggy empieza la búsqueda del culpable. Pero Jompa sobrevivió... Él sabe quién está detrás de la masacre y que quiere venganza. Sangrienta venganza ..

Genero: comedia. 


Audio para aprender noruego fácil

Vídeos doblados al noruego, muy fáciles, (hablan lento)sábado, 25 de febrero de 2012

Fecha, año, hora y tiempo

En noruego el orden de la fecha es la siguiente:


10. april 2012

10.4.2012

10.04.2012

10.4.12

10.04.12

La hora puede ser escrito como sigue:

kl. 10

kl. 1000

kl. 10.00

kl. 8.05

kl. 0805

kl. 08.05


Son las siete en punto               Klokken er syv

Son las siete y media                Den er halv åtte

Son las ocho y  cuarto                Kvart over åtte

Son las ocho menos  cuarto      Kvart på ni

Son las siete y diez                     Ti over syv

Son las siete  y veinte                 Ti på halv åtte

Son las ocho menos veinte          Ti over halv åtte

Son las nueve menos diez            Ti på ni


Cuando se trata de un período de tiempo 

La tienda abre  mandag–fredag.

I tidsrommet 1.6.–1.9. har tannlegen ferie.

Middagsservering kl. 16.00–17.00.Vocabulario


Es mediodía                   Det er midt på dagen.    
 
¿Qué hora es?               Hva er klokken?


Qué fecha es hoy?         Hva er dagens dato?   
        
Es 12 de Diciembre de 2011        Det er 12. desember, 2011

Las y cuarto                    kvart over

Las menos cuarto          Kvart på

Un minuto                        Et minutt

Un segundo                    Et sekund

Un horario                       Et skjema

Reloj de sol                     Et solur

Reloj de arena                Et timeglass

¿Qué día es?                  Hvilken dag er det i dag?


Qué día es hoy?              Hvilken dag er det idag?

Qué día fue ayer?            Hvilken dag var det i går?

Ayer fue ...                         I går var det ....

Qué día es mañana?       Hvilken dag er det i morgen?

Mañana será ...                 I morgen er det .....

En qué mes estamos?     Hvilken måned er det?

El mes pasado fue ...       Forrige måned var .....

El próximo mes será ...    Neste måned er .....

Una hora                          En time

¿Desde cuándo?           Siden når?        
       
Un día                               En dag

Una tarde                         En ettermiddag

Media hora                      En halvtime

Una tarde noche             En kveld

una semana                    En uke

Un mes                            En måned

Una mañana                   En morgen

Una noche                       En natt

Un año                             Et år

Un calendario                 En kalender  
                                          
Un milenio                       Et millennium

Un siglo                           Et århundre

Anteayer                          Forgårs

El pasado                       Fortiden

El futuro                           Framtiden

El fin de semana            Helgen

Hoy                                  I dag

Ayer                                 I går

Mañana                           I morgen

Inmediatamente             Med en gang

Edad Media                   Middelalderen

Medianoche                   Midnatt

Mediodía                        Midt på dagen

Hace poco                     Nylig

Año Nuevo                     Nyttår

Actualmente                   Nå for tiden

Dentro de una hora       Om en time

Pasado mañana            Overmorgen

A tiempo                         Presis

En ese momento           På den tiden

Al mismo tiempo           Samtidig

Tarde                              Sen

Temprano                      Tidlig

Habitualmente               Vanligvis


miércoles, 22 de febrero de 2012

Ejemplo carta aplicación tienda (SOMMERJOBB).


Mai Torsen
Karl Johansgate 1
0025
OSLO
Hjem:  111 11 111
Mobil: 111 11 111

                                                                                                                            20.02.2012

Cubus.
Storgata 1
0025
Oslo.SØKNAD OM SOMMERJOBB


Jeg viser til annonsen i Dagbladet 25.01.12 og søker  den ledige sommerjobben som butikkmedarbeider.

Jeg er 20 år gammel og går på norsk kurs. Jeg har eksamen fra  Santa Sofia bachelorgrad fra 2010.

Sommeren 2009 arbeidet jeg i butikken ZZZ i fire uker. Jeg liker å snakke med folk, og jeg liker å arbeide med Kjole- og draktsyer. Jeg har også god kjennskap til data. Folk som kjenner meg, vil si at jeg er pliktoppfyllende og pålitelig.

Som referanse viser jeg til Tor Nilsen, daglig leder i Butiken ZZZ, tlf. 00 00 00 00.Med vennlig hilsenMai Torsen********************No olvidéis adjuntar CV. ************************

martes, 21 de febrero de 2012

Enfermedades y Hospitales 1


Píldora                            Pille

Resfrío                            Forkjølelse

Nariz Con Líquido         Snørrete Nese

Sano                               Frisk

Débil                               Svak

 Fuerte                            Sterk

Estornudar                      Å Nyse

Bostezar                         Å Gjespe

Corte                               Kutt  

Dolor de estómago       Magesmerter  

Dolor de espalda           Ryggsmerter  
      
Sonarse                          å snyte seg i nesen

Muleta                             Krykke

Pulso                              Puls

Presión arterial             Arterielt Trykk

Insolación                      Solstikk        
          
Mareado                       Svimmel       
          
Sarpullido                      Utslett       
             
Dolor De Oídos            Øreverk     
            
Una Muestra                 Prøve

Orina                              Urin

Un análisis de sangre         Blodprøve

Respiración                          Pusting

Latido                                    Slag

Estetoscopio                        Stetoskop

Jeringa                                  Sprøyte

Venda                                    Bandasje

Gota                                       Dråpe

Radiografía                           Røntgenfotografering

Prescripción                         Resept

Contagioso                           Smittsom

Perder Peso                         Å gå ned i vekt

Recuperarse                         Å bli frisk

Fertilidad                               Fruktbarhet

Incubación                             En inkubasjon

Inconsciente                          Bevisstløs  
 
Intoxicación                           Matforgiftning

Sangrando                            Blør      
  
Esguince                               Brist   
   
Dolor de espalda                 Ryggsmerter        
  
Retortijones                          Krampe   

Fractura                                Brudd      
 
Diarrea                                 Diaré    
   
Fiebre                                   Feber      
 
Hinchazón                            Hevelse      
    
Dolor de cabeza                 Hodepine   
       
Vomitar                                Kaster Opp (Å)    
  
Retortijones                         Kampe  
           
Asmático                             Astmatiker   
   
Diabético                            Diabetiker 

Epiléptico                            Epileptiker  
            
Resfriado                            Forkjølet  

Infarto De Corazón            Hjerteinfarkt
 
Problemas de corazón     Hjerteproblemer  

Tensión Alta                       Høyt Bloddtrykk  
  
Artritis                                  Leddgikt  

Apendicitis                         Blindtarmbetennelse

Cistitis                                 Blærekatarr  
      
Dolor De Oídos                  Øreverk

Varicela                              Meslinger

Neumonía                           Lungebetennelse

Dolor de estomago           Magesmerter

Amigdalitis                         Betente Mandler

Tumor                                 Svulst