jueves, 15 de marzo de 2012

225 Verbos noruego español conjugados.


INFINITIVO
PRESENTE
PRETÉRITO
PERFECTO
ESPAÑOL
å angre
angrer
Angret / angra
har angret
arrepentirse
å arbeide
arbeider
Arbeidet / arbeidde
har arbeidet
trabajar
å arrangere
arrangerer
arrangerte
har arrangert
arreglar
å arve
arver
Arvet / arva
har arvet
heredar
å be
ber
Bad / ba
har bedt
pedir, horar
å begrave
begraver
Begravde / begrov
har begravd
enterrar, sepultar
å begynne
begynner
begynte
har begynt
Comenzar
å behandle
behandler
Behandlet / behandla
har behandlet
tratar, manejar, manipular
å beholde
beholder
beholdt
har beholdt
retener
å bestemme
bestemmer
bestemte
har bestemt
decidir, designar, destinar
å bestille
bestiller
bestilte
har bestilt
encargar, pedir, reservar
å besøke
besøker
besøkte
har besøkt
visitar
å betale
betaler
betalte
har betalt
pagar
å betrakte
betrakter
Betraktet / betrakta
har betraktet
considerar, contemplar, mirar
å bety
betyr
betydde
har betydd
significar
å bevare
bevarer
bevarte
har bevart
ahorrar, conservar
å bidra
bidrar
bidrog
har bedratt /-dd
constribuir
å binde
binder
bandt
har bundt
atar, amarrar
å bite
biter
Bet / beit
har bitt
morder
å blande
blander
blandet
har blandet
combinar, mezclar
å bli
blir
Ble / blei
har blitt
volverse, ser
å bo
bor
bodde
har bodd
vivir
å bre
brer
bredde /-te
har bredd /-t
difundir, extenderse, propagarse
å brekke
brekker
brakk
har brukket
quebrar, romper (objetos)
å brenne
brenner
brann
har brant
quemar, cauterizar
å brenne
brenner
brente
har brent
prender fuego a
å bringe
brinder
brakte
har brakt
traer
å bruke
bruker
brukte
har brukt
Usar
å bryte
bryter
Brøt / braut
har brutt
romper, quebrantar, violar
å burde
Bør (*)
burde
har burdet
deber, tener que
å by
byr
Baud / bød / bydde
har budt / -ydd
mandar, ofrecer, pujar
å bygge
bygger
bygde
har bygd
construir
å bære
bærer
bar
har båret
llevar, sostener
å bøye
bøyer
bøyde
har bøyd
arquear, boya, conjugar
å danne
danner
dannet /-a
har dannet /-a
amoldar, configurar
å danse
danser
danset /-a
har danset /-a
bailar
å dekke
dekker
dekket /-a
har dekket /-a
capa, cobertura, costear, cubrir
å dele
deler
delte
har delt
compartir, dividir
å dra /-ge
drar /-ger
drog
har dratt /-dd
ir, marchar
å drepe
dreper
drepte
har drept
matar
å drikke
driker
drakk
har drukket
beber, bebida, tomar
å drive
driver
drev /-iv
har drevet
hacer, dedicarse
å dyrke
dyrker
dyrket /-a
har dyrket /-a
cultivar, criar
å dø
dør
dødde /-e
har dødd
Morir
å døpe
døper
døpte
har døpt
bautizar
å eie
eier
Eide / åtte
har eid / ått
poseer, posesión, tener
å ete
eter
ått
har ett
comer
å falle
faller
falt
har falt
caer, bajar, decrecer
å fare
farer
for
har faret /-t
ir, andar, viajar
å finne
finner
fant
har funnet
encontrar
å finnes
Finnes / fins
fantes
har fantes
existir, haber
å fly / -ge
flyr
Fløy / -aug
har fløyet / -ydd
violar
å flyte
flyter
Fløt / -aut
har flytt
fluir
å flytte
flyter
Flyttet / -a
har flyttet / -a
mudarse
å forberede
forbereder
forberedte
har forberedt
preparar
å forby / -de
Forbyr / -der
Forbød / -aud
har forbud / -ydd
prohibir
å forene
forener
forente
har forent
reunir, unir, unificar
å foretrekke
foretrekker
foretrakk
har foretrukket
preferir
å forklare
forklarer
forklarte
har forklart
explicar, aclarar
å forlate
forlater
forlot
har forlatt
dejar, abandonar
å forlove (seg)
forlover (seg)
forlovet (seg) / -a
har forlovet (seg)
(com) prometerse
å fornemme
fornemmer
Fornam / -emmet
har fornemmet
sentir, intuir, adivinar
å forstå
forstår
forstod
har forsttåt
entender
å forsvinne
forsvinner
forsvant
har forsvunnet
desaparecer
å forsyne
forsyner
forsynte
har forsynt
abastecer, proveer
å fortelle
forteller
fortalte
har fortalt
decir, explicar, contar
å fryse
fryser
Frøs / -aus
har frosset
congelar, helar
å følge / -je
Følger / -jer
Fulgte / -ølgte
har fulgt / -ølgte
seguir
å få
får
fikk
har fått
recibir
å gi
gir
gav
har gitt
dar
å gidde
gidder
gadd
har giddet
dar(le) la gana de algo
å gjelde
gjelder
Gjaldt / -aldt
har gjeldt
emplear, aplicar
å gjøre
Gjør (*)
gjorde
har gjort
hacer
å glede
gleder
gledet
har gledet
alegrar, encantar, agradar
å glemme
glemmer
glemte
har glemt
olvidar
å gli
glir
Glei / -d
har glidd
deslizar, patinar, resbalarse
å glimre
glimrer
glimret
har glimret
brillar, relucir
å gnage
gnager
Gnog / -agde
har gnagd
roer
å gni
gnir
Gnidde / -ei / -ed
har gnidd
friccionar, frotar
å grave
graver
Gravde / -ov
har gravd
cavar
å gre (seg)
grer (seg)
gredde (seg)
har gredd (seg)
peinar
å grei
greier
greide
har greid
claro, facil
å gripe
griper
Grep / -ip
har grepet
coger, agarrar,
å gråte
gråter
Gråt / -et
har grått
llorar
å gå
går
gikk
har gått
ir, andar
å ha
har
hadde
har hatt
tener
å handle
handler
Handlet / -la
har handlet / -la
accionar, actuar, comprar
å hende
hender
hendte
har hendet
acontecer, suceder, ocurrir
å henge
henger
hang
har gengt
colgar, suspender
å hente
henter
Hentet / -a
har hentet  / -a
buscar, recoger, ir por
å hete
heter
Het / -te
har hett
llamarse
å heve
hever
Hevde / et
har hevd / et
levantar, alzar, aumentar
å hilse
hilser
hilste
har hilst
saludar
å hjelp
hjelper
hjalp
har hjulpet
ayudar
å holde
holder
holdt
har holdt
mantener, aguantar, sujetar
å hoppe
hopper
Hoppet / -a
har  hoppet / -a
saltar
å huske
husker
Husket / -a
har husket / -a
recordar
å hvile / kvile
Hviler / kviler
Hvilte / kvilte
har hvilt / kvit
descansar
å høre
hører
hørte
har hørt
oir
å håndhilse
håndhilser
håndhilste
har håndhilst
estrecharse la mano (saludo)
å inkludere
inkluderer
inkluderte
har inkludert
incluir
å innføre
innfører
innførte
har innført
importar, introducir
å interessere
interesserer
interesserte
har interessert
interesar
å invitere
inviterer
inviterte
har invitert
invitar
å jobbe
jobber
Jobbet / -a
har jobbet / -a
trabajar
å kjempe
kjemper
Kjempet / -a
har kjempet / -a
esforzarce, luchar, pelear
å kjenne
kjenner
kjente
har kjent
conocer (personas, lugares)
å kjøpe
kjøper
kjøpte
har kjøpt
comprar
å kjøre
kjører
kjørte
har kjørt
conducir
å klage
klager
Klaget / -a / -de
quejarse, lamentarse

å klare
klarer
klarte
har klart
aclarar, clarificar
å kle
kler
kledde
har kledd
vestir
å klippe
klipper
Klippet / -a
har  Klippet / -a
cortar
å knekke
knekker
Knakk / -ekte / -ekket
har knekket / -t
cascar, descifrar, partir
å koke
koker
kokte
har kokt
borbotar, cocer, hervir
å komme
kommer
kom
har kommet
venir
å kose
koser
Koste / -a
har kost / -a
acojedor
å koste
koster
Kostet / -a
har  kostet / -a
costar, valer
å kreve
krever
krevde
har krevd
exigir, reclamar
å kritisere
kritiserer
kritiserte
har kritisert
criticar
å krype
kryper
Krøp / -aup
har krøpet
arrastrarse
å kunne
Kan (*)
kunne
har kunnet
poder
å kvede
kveder
kvad
har kvedet
cantar
å la / -te
Lar / -ter
lot
har latt
dejar, permitir
å lage
lager
Laget / -a / -de
preparar, crear

å le
ler
lo
har ledd
reir, reirse
å lede
leder
ledet
har ledet
conducir, llevar, dirigir (algo)
å lege
leger
Leget / -te
har leget / -t
curar
å legge
legger
la
har lagt
meter, poner
å leie
leier
leide
har leid
alquilar
å leke
leker
lekte
har lekt
jugar, juguete, juguetear
å lekke
lekker
Lekket / -te / lakk
har lekt / -ket
gotear, escaparse, filtrar
å lese
leser
leste
har lest
leer
å leve
lever
levde
har levd
vivir
å lide/li
lider
Led / -ei
har lidd / -t
padecer, sufrir
å ligge
ligger
har ligget
echarse, yacer
å ligne / -kne
ligner / -kner
Lignet / -knet
asemejarse, parecerse

å like
liker
likte
har likt
gustar, igual?
å love
lover
Lovet / -a / -te / -de
prometer

å lukke
lukker
Lukket / -a
har Lukket / -a
cerrar, fijar
å lukte
lukter
Luktet / -a
har luktet / -a
oler
å lure
lurer
lurte
har lurt
engañar, estafar
å lytte
lytter
Lyttet / -a
har Lyttet / -a
escuchar, oir
å lyve / -ge
lyver / -ger
Løy / -aug
har løyet
mentir
å lære
lærer
lærte
har lært
aprender, enseñar
å løpe
løper
løp
har løpt / -et
correr
å låne
låner
lånte
har lånt
prestar, tomar prestado
å male
maler
malte
har malt
pintar, ronronear
å melde
melder
meldte
har meldt
anunciar, comunicar
å mene
mener
mente
har ment
creer, opinar, pensar
å merke
merker
Merket / -a
har Merket / -a
marcar, señalar
å misbruke
misbruker
misbrukte
har misbrukt
abusar, usar mal
å mislike
misliker
mislikte
har mislikt
no gustar, ver con desagrado
å motta
mottar
mottok
har mottat
recibir
å møte
møter
møtte
har møtt
encontrar (se), quedar
å måtte
Må (*)
måtte
har måttet
deber, tener que
å nyte
nyter
Nøt / aut
har nøtt
disfrutar, gozar
å pipe
piper
pep
har pepet
chillar, silbar, chiflar
å prøve
prøver
prøvde
har prøvd
probar, intentar
å reise
reiser
reiste
har reist
viajar, levantar, alzar
å rekke
rekker
rakk
har rukket
alcanzar, llegar a, tender
å rekke
rekker
rakte
har rakt
estirar, extender
å ri / ride
rir
Rei / -d
har ridd
cavalgar
å rive
river
Rev / -iv
har revet
arrancar, destrozar
å ryke
ryker
Røk / rauk
har røket
humear
å røyke / -ke
yker / -ker
ykte / -kte
har røykt / -kt
fumar (cigarrilos)
å se
ser
har sett
mirar, ver
å selge
selger
solgte
har solgt
vender
å sende
sender
sendte
har sendt
enviar
å sette
setter
satte
har satt
establecer, poner, fijar
å si
Sier (*)
har sagt
contar, decir
å sige
siger
seig
har seget
hundirse
å sitte
sitter
satt
har sittet
sentarse
å skje
skjer
skjedde
har skjedd
ocurrir, pasar, suceder
å skjelve
skjelver
skalv
har skjelvet
temblar, tiritar
å skli
sklir
Sklei / -idde
har sklidd
deslizarse
å skrike
skriker
Skrek / -ik
har skreket
gritar
å skrive
skriver
Skrev / -iv
har skrevet
escribir
å skulle
Skal (*)
skulle
har skullet
deber
å skvette
skvetter
skvatt
har skvettet
salpicar, comenzar de repente
å skyte
skyter
Skjøt / -aut
har skutt
chutar, disparar
å skyve
skyver
Skjøv / -auv
har skjøvet
empujar
å slippe / -eppe
Slipper / -epper
slapp
har sloppet
largar, soltar
å slite
sliter
Slet / -it
har slitt
desgaste
å slå
slår
slo
har slått
golpear, pegar
å slåss
Slåss (*)
sloss
har slåss
combatir, pelear, luchar
å smøre
smører
smurte
har smurt
engrasar, lubrificar
å sove
sover
sov
har sovet
dormir
å sprekke
sprekker
sprakk
har sprukket
estallar, reventar, partir
å springe
springer
sprang
har sprunget
correr, saltar
å spørre
spør
spurte
har spurt
preguntar
å stige
stiger
Steg / -ig
har steget
subir, escalar
å stikke
stikker
stakk
har stukket
picar, pinchar, puñalar
å stjele
stjeler
stjal
har stålet
robar
å stryke
stryker
Strøk / -auk
har strøket
planchar, suprimir, suspender
å stå
står
stod
har stått
estar, estar de pie
å svi
svir
Sved / -idde / svei
har svidd
quemar, sufrir
å svike
sviker
Svek / -ik
har sveket
traicionar, defraudar
å synes
Synes / -s (*)
syntes
hat synes / -s
parecer, pensar, verse
å synge
synger
sang
har sunget
cantar
å synke
synker
sank
har sunket
hundirse, descender, bajar
å søke
søker
søkte
har søkt
buscar, solicitar
å ta
tar
tok
har tatt
tomar, coger
å telle
teller
talte
har talt
calcular, contar, numerar
å tenke
tenker
tenket
har tenkt
pensar, intentar
å tigge
tigger
tagg
har tigget
mendigar, suplicar, pordiosear
å tore
Tør (*)
torde
har tort
atreverse
å treffe
treffer
traff
har truffet
acertar, atinar
å trekke
trekker
trakk
har trukket
tirar, arrastar, retirar (dinero)
å trives
Trives / -s
trivdes
har trives / -s
disfrutar, prosperar
å tro
tror
trodde
har trodd
creer
å tvile
tviler
tvilte
har tvilt
dudar
å tvinge
tvinger
tvang
har tvunget
forzar, obligar
å vaske
vasker
vasket
har vasket
limpiar
å velge
velger
valgte
har valgt
decidir, elegir, escoger
å vente
venter
ventet
har ventet
esperar
å ville
vil (*)
ville
har villet
(futuro) desear, querer
å vinne
vinner
vant
har vunnet
conseguir, ganar, lograr
å vise
viser
viste
har vist
enseñar, mostrar, señalar
å vite
vet (*)
visste
har visst
saber
å være
er (*)
var
har vært
andar, estar, haber, hacer, quedar, ser, tener
å ønske
ønsker
Ønsket / -a
har ønsket / -a
desear, deseo, querer, solicitud
å åpne
åpner
Åpnet / -a
har åpnet / -a
abrir


1 comentario:

 1. Hola! Que significa lo que dice luego de las diagonales? Eje. å gni
  gnir
  Gnidde / -ei / -ed
  har gnidd
  friccionar, frotar

  Gracias!

  ResponderEliminar