lunes, 27 de febrero de 2012

Lista de verbos irregulares:Infinitivo             Presente                  Imperfecto              Participio                   Español

å bite                   biter                         be                            bitt                               morder

å bli                      blir                           ble                           blitt                           quedarse, aux. futuro

å brekke              brekker                   brakk                       brukket                      romper

å bryte                  bryter                      brøt                          brutt                            romper

å dra                    drar                         drog                         dratt                              irse

å drikke               drikker                    drakk                       drukket                       beber

å finne                 finner                        fannt                        funnet                        encontrar

å fly                      flyr                            fløy                           fløyet                             volar

å fryse                  fryser                       frøs                          frosset                        congelar

å få                       får                           fikk                            fått                               recibir

å gi                       gir                           gav                           gitt                                   dar

å gjøre                  gjør                         gjorde                      gjort                                hacer

å gråte                 gråter                      gråt                           grått                               llorar

å gå                      går                          gikk                           gått                             ir / andar

å ha                      har                           hadde                       hatt                                tener

å henge                henger                    hang                         hengt                            colgar

å hjelpe                hjelper                     hjalp                          hjulpet                          ayudar

å komme             kommer                  kom                           kommet                        venir

å kunne                kan                          kunne                        kunnet                           poder

å le                       ler                            lo                                ledd                                reir

å legge                legger                      la                                lagt                            acostarse

å lide                    lider                         led                              lidd                               sufrir

å ligge                  ligger                      lå                                 ligget                       estar acostado

å løpe                   løper                       løp                               løpt                              correr

å måtte                 må                          måtte                          måttet                           deber

å nyte                   nyter                       nøt                                nytt                              disfrutar

å overdrive          overdriver              overdrev                      overdrevet                 exagerar

å planlegge         planlegger             planla                           planlagt                       planear

å se                      ser                         så                                 sett                                 ver

å selge                 selger                    solgte                           solgt                             vender

å sette                  setter                     satte                             satt                              sentarse

å si                       sier                         sa                                 sagt                               decir

å sitte                   sitter                       satt                               sittet                          estar sentado

å skjelve              skjelver                   skjolv                            skjelvet                          temblar

å skjære              skjærer                   skar                              skåret                            cortar

å skrive               skriver                     skrev                            skrevet                          escribir

å skulle                skal                         skulle                            skullet                    poder, aux. futuro

å slå                     slår                          slo                                slått                               pegar

å sove                  sover                      sov                               sovet                            dormir

å springe             springer                 sprang                          sprunget                        correr

å spørre              spør                         spurte                           spurt                           preguntar

å stjele                stjeler                      stjal                                stjålet                            robar

å stå                    står                          stod                               stått                          estar de pie

å synes               syn(e)s                    syntes                            syn(e)s                         opinar

å synge              synger                      sang                              sunget                           cantar

å ta                      tar                            tok                                 tatt                            coger / tomar

å treffe                treffer                       traff                                truffet                          encontrar

å trenge              trenger                     trenkte                           trengt                           necesitar

å ville                   vil                             ville                                 villet                          querer (modal)

å vinne                vinner                       vant                                vunnet                           ganar

å vite                   vet                            visste                             vist                                saber

å være                er                              var                                  vært                             ser / estar

2 comentarios:

  1. JEJEJEEJ.muy bueno sigo recopilando y pasandolo a word..gracias...

    ResponderEliminar
  2. Ahora solo queda eso un poquito de esfuerzo por tu parte. animo!!!!

    ResponderEliminar